Onze yoga

De vorm wordt hatha yoga genoemd. Dit is een fysieke vorm van yoga, waarbij verbinding wordt gelegd tussen lichaam en geest. Juist deze relatie tussen lichaam en geest staat centraal. Belangrijker dan 'het kunstje leren', is het contact maken met met het lichaam in de verschillende oefeningen.
Lenigheid is daarvoor geen vereiste. 

Yoga zorgt naast lichaamsbewustwording ook voor meer kracht, uithoudingsvermogen en souplesse, zonder dat uw lichaam daarbij te zwaar wordt belast. Lessen eindigen met een eindontspanning.

Een effect van yoga is vaak dat tijdens de oefeningen het denken al verstilt. Dat is omdat je je richt op voelen i.p.v. denken. Zo is yoga naast fysieke inspanning tegelijkertijd geestelijke ontspanning. In de lessen is er ook aandacht voor meditatie. Daarbij laat je de verstilling nog meer toe. 

Wat zeggen anderen over onze lessen?